Studii

Bugariu, Valentin - Biserică și presă în Banat

Bugariu, Valentin - Biserică și presă în Banat

Consecventă zelului misionar al Sfinților Apostoli și al Sfinților Părinți, Biserica noastră are datoria de a înțelege modul de funcționare a societății informaționale din zilele noastre, pentru a folosi cu discernământ mijloacele de comunicare spre a comunica valorile Ortodoxiei și a intra în rețelele de socializare, pentru întâlnirea cu omul de astăzi, utilizator de noi tehnologii comunicaționale. 
P. F. Daniel a vorbit despre valorile fundamentale, care trebuie promovate prin comunicarea mediatică la serbarea a șase ani de la înființarea, în octombrie 2007, a centrului de presă Basilica, al Patriarhiei Române. 
“Utilizarea noilor tehnologii și a mijloacelor de comunicare în masă contribuie la intensificarea misiunii Bisericii în societate. Prin utilizarea mijloacelor moderne de comunicare în masă (media), însă nu ca un substitut pentru pastorația tradițională, care favorizează contactul personal direct dintre preot și credincioși, ci ca sprijin tehnic pentru a face cunoscute în societatea de astăzi viața liturgică, culturală, catehetică, socială și filantropică a Bisericii”, a mai spus patriarhul.

Stan, Constantin-Tufan - Liviu Tempea, pianistul compozitor


 

Stan, Constantin-Tufan - Liviu Tempea, pianistul compozitorAdept al unei vieţi boeme, petrecute în anturajul unor selecte cercuri literare pe care le-a frecventat cu obstinaţie, societar al vestitului Cor Mitropolitan din Iaşi – aflat sub bagheta lui Gavriil Musicescu –, colaborator al lui D. G. Kiriac la Societatea Corală „Carmen” – la constituirea căreia şi-a adus aportul –, dirijor al Reuniunii Române de Muzică din Sibiu (unde a urmat unor iluştri predecesori – Gheorghe Dima şi Augustin Bena), medic militar pe frontul Primului Război Mondial, LIVIU TEMPEA (1870, Lugoj -1946, Cluj) şi-a risipit harul interpretativ pianistic în gratuite şi efemere efuziuni improvizatorice, dar şi indubitabila chemare componistică, în varii proiecte de mai mică amploare, cu un nesemnificativ ecou în epocă. După o viaţă dăruită muzicii, cu prea puţine satisfacţii personale, marcată de un nobil altruism, la apus de carieră (tardiv, la cincizeci de ani!), Tiberiu Brediceanu, amicul şi colaboratorul său din copilărie, i-a oferit, ca binemeritată răsplată, după Marea Unire, un post de profesor la catedra de pian a Conservatorului de Muzică şi Artă Dramatică din Cluj.

Colectiv - Anuarul Asociației Culturale „Concordia“ Cenad nr. 7-8/2012-2013

 

Colectiv - Anuarul Asociației Culturale „Concordia“ Cenad nr. 7-8/2012-2013

Iată că, după o pauză de câțiva ani, Asociația Culturală „Concordia“ Cenad reușește să tipărească un nou anuar (ultimul fiind cel din 2009, respectiv nr. 6), chiar dacă volumul de față reunește nu doar lucrări prezentate la Sesiunea de comunicări din 16 noiembrie 2013, ci și de la cea din toamna lui 2012, ambele însă organizate de aceeași entitate, Asociația Culturală „Concordia“ din Cenad, cu sprijinul Primăriei și al Consiliului Local Cenad. Dar am crezut de cuviință că ar fi fost nedrept să nu cuprindem în filele de față și articole pe teme istorice (inclusiv în limba sârbă) care, altfel, s-ar pierde în paginile revistei „Cenăzeanul“. Mai ușor aruncă omul o revistă decât o carte. 

Șorgean, Gheorghe - Cunoștința binelui și răului - Înțelepciuni

 

Șorgean, Gheorghe - Cunoștința binelui și răului - ÎnțelepciuniNOUL TESTAMENT,una din cele două cărţi ale Sfintei Scripturi,cartea de căpătâi a creştinismului,care pe autorul nostru l-a fascinat atât de mult,încât cetindu-l,l-a aprofundat cu o mare atenţie vizând unele capitole dar îndeosebi versete care i-au dat de gândit.Astfel emoţionat,concentrându-se le stilizează într-o ordine perfectă,la alegerea sa liberă,ca drept învăţături pentru cetitorii noştri,care de multe ori,nu sunt conştienţi de ce li se întâmplă,în viaţa de toate zilele.

Măgărin, Lucian Pavel - Măgărin, Odor Dionisos - Istoria geopolitică a românilor - Studii, articole, note didactice 2000-2014

 

Măgărin, Lucian Pavel - Măgărin, Odor Dionisos - Istoria geopolitică a românilorDescoperirile arheologice mezolitice şi neolitice din teritoriul naţional al României demonstrează integrarea culturilor mezolitice şi neolitice autohtone în cultura mezolitică şi neolitică euro-asiatică primordială, formată, concentrată şi consolidată în mileniile al-X-lea-al-III-lea î.C. în spaţiul dintre Bazinul Dunării, Bazinul Munţilor Carpaţi şi zonele limitrofe din nordul Mării Negre şi Mării Caspice şi extinsă treptat în sudul Angliei, Europa Centrală, Peninsula Italică, Peninsula Balcanică, Peninsula Asia Mică, Mesopotamia şi Valea Indului.

Scriitorii și Internetul

...

Micea Pora

"Legătura  mea  cu  internetul, admitând  că  sunt  şi  scriitor, este  în  primul  rând  una  de  necesitate. Nu  aş  putea  fără  acest  mecanism  extraordinar  să  întreţin  legături  rapide, constante, cu  prieteni, reviste, tot  felul  de  bârfitori,  unii  chiar  cu  haz, să  fiu  cât  de  cât  la  curent  cu  ce  se  mai  scrie,  se  mai  spune,  cu  prioritate  în  lumea  literară. 

Dan Florița-SeracinApariţia internetului, a celui mai important nou mijloc de comunicare, a revoluţionat literalmente într-un timp extrem de scurt lumea. Scriitorimea s-a dorit curând implicată în fenomen, sedusă de facilitatea inimaginabilă, până mai deunăzi, a răspândirii literaturii.
Ion Pachia-TatomirescuO mulţime de „unghiuri de fugă“ înrăzărit-semantică este de aşteptat a se releva dinspre binomul tradiţional („clasic“ / „postmodernist“) – modern („modernist“, „avangardist“ „transmodernist“ etc.), desigur, prin binevenita „anchetă“ despre relaţia Scriitor-Internet...
Cristian ContrașÎntr-o bună dimineață, când poetul orășelului nostru se trezi în patul lui, după o noapte de vise zbuciumate, își dădu seama că lumea din jurul lui s-a schimbat. Când a ajuns la ziarul de mic tiraj la care lucra, directorul l-a chemat în biroul lui și i-a spus că nu mai are nevoie de el. 
Liliana ArdeleanMă întrebaţi despre relaţia mea cu internetul. Poate cel mai adecvat răspuns este faptul că am fost pentru o vreme directorul editorial pentru România al editurii on-line Globus, din S.U.A.  De la bun început am considerat că internetul poate constitui o poartă de relansare a literaturii, în special către tineri.
Constantin-Tufan StanConstantin-Tufan Stan - Internetul, una dintre minunile tehnologiei informaţionale contemporane, a devenit un instrument de lucru indispensabil pentru orice cercetător care se respectă, invitând la fascinante incursiuni în spaţiul bibliotecilor virtuale. 
Constanța MarcuConstanța Marcu - Anul 2003 a fost anul în care am început să  descopăr (cu multă insistenţă şi răbdare, ce-i drept) binefacerile uimitoare ale lumii virtuale. Începusem să lucrez la Acoperământul (Jurnalul închipuit al Mariei de Mangop), Editura Augusta Artpress, 2004.
Eugen DorcescuEugen Dorcescu - Cu mulţi ani în urmă, prin 2000, cred, Duşan Baiski m-a anunţat că, într-un impuls de gentileţe colegială, postase pe Internet una din cărţile mele – Pildele în versuri (Editura Marineasa, 1998).
Ion Marin Almăjan

Etnografie

Vizitatori Banaterra

Display Pagerank