Cărți integrale

G. I. Tohăneanu – Ciudata viaţă a cuvintelor

 

G. I. Tohăneanu – Ciudata viaţă a cuvintelorS-au împlinit anul acesta 10 ani de când profesorul, lingvistul şi stilisticianul G. I. Tohăneanu a trecut pragul acestei vieţi. Apariţia acestui volum în „Colecţia Arhanghelul” de pe lângă revista de cultură şi religie rurală cu acelaşi nume îşi propune republicarea unor articole iscălite de Profesor şi care au apărut în revista timişoreană „Orizont” în rubrica „Dincolo de cuvânt”.

Profesorul G. I. Tohăneanu numit de învăţăceii de la Timişoara, Magistrul şi „pontiful rostirii româneşti a fost unul din întemeietorii învăţământului filologic din oraşul de pe Bega, preţuit şi iubit cu aceeaşi intensitate, o personalitate cu valoare emblematică.

Prin obârşia familiară, prin formare şi mai apoi prin operă, Magistrul G. I. Tohăneanu aparţine nu doar Timişoarei în care a făcut şcoală lingvistică, ci şi Galaţiului natal, Ardealului patern dar şi capitalei României unde a ucenicit la rându-i consacrându-se în limba moşilor şi strămoşilor.

Radu Botiș, Cezarina Adamescu, Constantin Vlaicu – Îndreptar de terapie divină

 Radu Botiș, Cezarina Adamescu, Constantin Vlaicu – Îndreptar de terapie divinăNici o întâlnire între prieteni nu poate fi mai temeinică decât aceea dintre copertele unei cărţi. Ea conferă trăinicie simţămintelor şi bucuria dăruirii totale. Locaşul spiritual al cărţii este acoperămânul ales astăzi pentru a ne împărtăşi gândurile, cuvintele, sentimentele. Este un acoperiş pentru rugă. Locuitori-împreună ai acestui meleag numit Carte, „Gaudeamus igitur” – de spiritul care hălăduie liber şi care poate fi împărtăşit la răspântii, fără să se împuţineze.

Cezarina Adamescu

Baiski, Dușan - „Cenăzeanul - 25 de ani“

Baiski, Dușan - „Cenăzeanul - 25 de ani“În acele zile fierbinți din decembrie 1989, fiind de serviciu la apărarea întreprinderii împotriva așa-zișilor teroriști, am avut prilejul de a cunoaște primul jurnalist occidental. Unul venit, tam-nisam, tocmai de la Paris. Acum (martie 2017), am aflat pe Internet că este redactorul-șef al hebdomadarului „Informations ouvrières“ din Paris, fondat în 1958 (potrivit Wikipedia), organ al Partidului Muncitoresc Independent din Franța. M-a întrebat, atunci, în acel decembrie de neuitat pentru mine, ce anume dorim noi, cetățenii români, după ce așa-numitul dictator a fost împușcat fiindcă probabil știa prea multe despre cei despre care nu trebuie să știm nimic ori mai nimic. „Vrem libertatea presei!“, i-am răspuns eu pe nerăsuflate. A zâmbit și mi-a răspuns sec: „Nu există nicio libertate a presei.“ 

Bugariu, Pr. dr. Valentin (coordonator) - „Arhanghelul“ din Birda. 5 ani în slujba comunității parohiale

Bugariu, Pr. dr. Valentin (coordonator) - „Arhanghelul“ din Birda. 5 ani în slujba comunității parohialeRevista de cultură și religie rurală ,,Arhanghelul” din parohia Birda se află la ceas aniversar. Se împlinesc anul acesta 5 ani de apariție neîntreruptă a acestei publicații pentru credincioșii parohiei și cei ai filiei Sîngeorge.
Fiecare număr a fost prezentat în bisericile parohiei după finalul Sfintei Liturghii.
Revista a continuat misiunea religioasă la casele credincioșilor ducând dincolo de zidurile lăcașului de cult Cuvântul ziditor plin de certitudine al Mântuitorului Iisus Hristos, o candelă din lumina credinței, un potir al nădejdii și un vas al dragostei creștine.
Dincolo de cele opt pagini cu rubrici permanente, revista a fost însoțită și de alte materiale: calendar creștin-ortodox de buzunar, pliante, cărți poștale, icoane, precum și de volume dintr-o colecție catehetică intitulată ,,Colecția Arhanghelul” din care au apărut deja două volume.

Dorcescu, Eugen - Elegiile de la Carani

Dorcescu, Eugen - Elegiile de la Carani
 
 
Unei statui de cenuşă
 
1.
 
E viaţă viaţa mea de astăzi? Nu!
E moarte oare? Nu. Nici moarte nu-i.
E moarta-mpărăţie-a nimănui,
În care nălucim doar eu şi tu.

Absentă, dar mai vie ca oricând,
Cu ochii tăi de neagră catifea,
Mai vie, mai prezentă, mai a mea,
Decât mi-ai fost cândva, în trup şi-n gând,

Mai duh, mai vis decât ai fost cândva,
Acceptă-mă, nemernicul ce sunt!
Tu, moarta mea! Tu, neuitata mea!

Bugariu, Preot dr. Valentin - Pictorul Filip Matei - Întregiri biografice și artistice

 

Bugariu, Preot dr. Valentin - Pictorul Filip Matei - Întregiri biografice și artistice

După aparțiția volumului Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul Banatului în cadrul Colecției „Arhanghelul” vă prezentăm nouă lucrare: o carte închinată pictorului bănățean Filip Matei. 
Realizată în 2017 în anul omagial al iconarilor și pictorilor bisericești dinPatriarhia Română, ea – cartea- se dorește o introducere în viața și activitatea unuia din cei mai harnici și pricepuți pictori bisericești din Banat de la sfârșitul veacului al XIX-lea și începutul celui următor. 
Alături de contribuția monografică în volum sunt cumprinse alte două materiale iscălite de dr. Aurel Cosma jr., și Aurel Novac. Aceasta aduc un plus de savoare la descifrarea travaliului creator al pictorului bănățean. 

Borchin, Mirela-Ioana - Despre Eugen Dorcescu

Borchin, Mirela-Ioana - Despre Eugen DorcescuAcest volum omagial, scris în onoarea Poetului Eugen Dorcescu la împlinirea a 75 de ani, a creat cadrul reunirii unor eseuri inedite, al căror numitor comun îl reprezintă exprimarea preţuirii şi a gândurilor de bine nutrite faţă de marele scriitor. 

Asumându-mi un rol în exegeza dorcesciană şi având certitudinea că atât personalitatea, cât şi poezia Maestrului Dorcescu se pretează, cu acest prilej, la (re)evaluare, am apelat la mari scriitori şi la colaboratori consacraţi ai Poetului, invitându-i să contribuie, cu scrieri inedite, la acest eveniment aniversar. Opiniile şi felicitările Domniilor Lor m-au ajutat să compun o operă colectivă de recunoaştere a prezenţei excepţionale a lui Eugen Dorcescu în cultura timişoreană din ultima jumătate de veac.

Gherga, Eugen - Originea Gherga

"Originea Gherga" a fost afişată pe Internet în 2011.

Conţinutul său digital poate fi descărcat liber pentru salvare sau tipar, în scopuri necomerciale.

"Originea Gherga” este o lucrare mai ales de filogenie umană şi documentare istorică.

Fernando Sabido Sánchez - Poemas - Poeme

Traducción al rumano: Eugen Dorcescu

Prefacio (en ingles): Mirela-Ioana Borchin

Jivi, Aurel - Istoria bisericească universală

Jivi, Aurel - Istoria bisericească universalăInițiativa de a tipări cursul de Istoria Bisericească Universală susținut de Părintele Profesor Doctor Aurel Jivi în fața studenților teologi de la Timișoara, anii 1997-1999 s-a dorit a fi un act de comemorare cu prilejul împlinirii a 10 ani de la mutarea dascălului nostru în veșnicie (2012). Cum problemele administrative și gospodărești la parohie nu ne-au dat răgazul necesar pentru a finaliza acest lucru, iată că cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să imprimăm textul cu pricina într-un an omagial hotărât de Patriarhia Română și închinat educației religioase a tineretului creștin ortodox.

Kakucs, Julia H. - Cu tine. Solitudini

Kakucs, Iulia H. - Cu tine. Solitudini

Mă plimb pe aleea amintirilor mele, oprindu-mă, din când în când, în faţa tablourilor înşirate pe pajiştea vremii, precum hainele, la uscat, după o baie în răcoarea undelor.

La fel ca şi pe acele bucăţi vestimentare, le-am scos, una după alta, le-am scuturat de surplusul cuvintelor redundante şi le-am lăsat să se prezinte cititorului singure. Pictate au fost de persoanele întâlnite pe parcursul istoriei modeste a vieţii mele, începând încă din copilărie.

Acest „Jurnal” este o compoziţie asemănătoare suitei Tablouri dintr-o expoziţie a lui Mussorgsky, care reuşeşte, prin impulsul său, să trezească dorinţa altora de a-şi dezvolta minunatele variaţiuni proprii pe aceeaşi temă.

Laitmotivul acestei „melodii” sunt plecările...

Jurca Rovina, Ion - Ospățul solemn

Jurca Rovina, Ion - Ospățul solemnCumpănit în mişcări, cu gestul domol şi vorba reţinută, care se incendiază arareori, dar arde cu intensitate în discuţii reciproc pasionale, Ion Jurca Rovina este, acum, nu doar autorul unor volume, ci al unei ample scrieri, fixând repere statornice în roman şi povestire, în lirică şi dramaturgie. Plasarea şi glisarea în zone de creaţie diversă nu mai poate reprezenta o surpriză la un scriitor de tenacitatea şi talentul lui Ion Jurca Rovina.

Anghel, Ion Nicolae - Iulia Fier și alte povestiri din memorie

Anghel, Ion Nicolae - Iulia Fier și alte povestiri din memorieEi o să se treacă o dată cu anii şi Frau Elise şi, pe urmă, fiica lui Frau Elise o să vorbească tot despre dînşii. Adică despre Iulia şi Alex, ăştia realii, cît o să-i mai aibă-naintea ochilor, apoi despre Iulia şi Alex din minte ! O să le prelungească legenda ! Şi-,mpreună cu ele, şi ceilalţi oameni !
O să recapituleze fascinaţi povestea iubirii noastre — o să-şi spună şi-o să-l încălzească ideea — şi-o să poarte povestea din gură în gură !
O s-o reducă doar la secvenţe şi-o să pună esenţialul în cuvinte. Şi poate că n-o să ne mai  pomenească nici numele!

Gheorghiu, Dana - Toamna, când se bat nucii

Gheorghiu, Dana - Toamna, când se bat nuciiCând afli, când, fără menajamente, ţi se trânteşte, verde, în faţă, diag-nosticul, precizându-¬se natura tumorii, pe moment, ţi se taie respiraţia. Sângele îţi fuge din obraji şi coboară vertiginos în picioare. Dintr-o dată, le simţi grele şi nesigure, încât trebuie să te aşezi, degrabă. Tragi adânc aerul în piept ; inima, îţi dai seama, s-a strâns şi pompează anevoie, făcând sângele să-ţi zvâcnească în tâmple. Şi-n timp ce cauţi să te redresezi, deodată, fără vreun avertisment anume, percepi zguduitura seismului. De o magnitudine mai mare sau mai mică, în funcţie de scala fiinţei tale. De cât de puternică ori de fragilă eşti.

Scriitorii și Internetul

...

Micea Pora

"Legătura  mea  cu  internetul, admitând  că  sunt  şi  scriitor, este  în  primul  rând  una  de  necesitate. Nu  aş  putea  fără  acest  mecanism  extraordinar  să  întreţin  legături  rapide, constante, cu  prieteni, reviste, tot  felul  de  bârfitori,  unii  chiar  cu  haz, să  fiu  cât  de  cât  la  curent  cu  ce  se  mai  scrie,  se  mai  spune,  cu  prioritate  în  lumea  literară. 

Dan Florița-SeracinApariţia internetului, a celui mai important nou mijloc de comunicare, a revoluţionat literalmente într-un timp extrem de scurt lumea. Scriitorimea s-a dorit curând implicată în fenomen, sedusă de facilitatea inimaginabilă, până mai deunăzi, a răspândirii literaturii.
Ion Pachia-TatomirescuO mulţime de „unghiuri de fugă“ înrăzărit-semantică este de aşteptat a se releva dinspre binomul tradiţional („clasic“ / „postmodernist“) – modern („modernist“, „avangardist“ „transmodernist“ etc.), desigur, prin binevenita „anchetă“ despre relaţia Scriitor-Internet...
Cristian ContrașÎntr-o bună dimineață, când poetul orășelului nostru se trezi în patul lui, după o noapte de vise zbuciumate, își dădu seama că lumea din jurul lui s-a schimbat. Când a ajuns la ziarul de mic tiraj la care lucra, directorul l-a chemat în biroul lui și i-a spus că nu mai are nevoie de el. 
Liliana ArdeleanMă întrebaţi despre relaţia mea cu internetul. Poate cel mai adecvat răspuns este faptul că am fost pentru o vreme directorul editorial pentru România al editurii on-line Globus, din S.U.A.  De la bun început am considerat că internetul poate constitui o poartă de relansare a literaturii, în special către tineri.
Constantin-Tufan StanConstantin-Tufan Stan - Internetul, una dintre minunile tehnologiei informaţionale contemporane, a devenit un instrument de lucru indispensabil pentru orice cercetător care se respectă, invitând la fascinante incursiuni în spaţiul bibliotecilor virtuale. 
Constanța MarcuConstanța Marcu - Anul 2003 a fost anul în care am început să  descopăr (cu multă insistenţă şi răbdare, ce-i drept) binefacerile uimitoare ale lumii virtuale. Începusem să lucrez la Acoperământul (Jurnalul închipuit al Mariei de Mangop), Editura Augusta Artpress, 2004.
Eugen DorcescuEugen Dorcescu - Cu mulţi ani în urmă, prin 2000, cred, Duşan Baiski m-a anunţat că, într-un impuls de gentileţe colegială, postase pe Internet una din cărţile mele – Pildele în versuri (Editura Marineasa, 1998).
Ion Marin Almăjan

Etnografie

Vizitatori Banaterra

Display Pagerank