Banatica - titluri

„Kremm, Ana - „Valeapai - 420 de ani“

„Kremm, Ana - „Valeapai - 420 de ani“

Satul Valeapai sărbătorește 420 de ani de atestare documentară. Istoria acestei așezări românești este adusă în conul de lumină al scrisului istoric de către una din fiicele vrednice ale acestuia, doamna profesoară Ana Kremm.
Profesoară de limba latină și director al unui prestigios liceu reșițean, Ana Kremm este cunoscută ca o sensibilă și deopotrivă o talentată scriitoare
Dealtminteri, aceste sensibilități ale sale, pentru poezie și latină, se reflectă și în paginile monografice dedicate satului natal, ea împletind rigoarea latinei cu sensibilitățile ei poetice. Autoarea mărturisește sincer, încă de la bun început, că paginile monografice consacrate satului natal sunt în fapt „o istorie subiectivă”. Demersul doamnei Kremm se înscrie într-o veche tradiție a scrisului istoric bănățean, de investigare monografică a lumii rurale a provinciei.

Baiski, Dușan - Lugoj - Studii monografice

 

Baiski, Dușan - Lugoj - Studii monograficeDeveniți și dvs. sponsorii Proiectului Banaterra - Enciclopedia Banatului și veți beneficia gratuit de cartea „Lugoj – Studii monografice“ de Dușan Baiski (Editura Artpress, Timișoara, 2015).
Autorul a renunțat la drepturile de autor în favoarea Proiectului Banaterra - Enciclopedia Banatului. 
Donația minimă este 30 de lei pentru cetățenii domiciliați în România și, respectiv, 15 euro pentru celelalte persoane. Plata se poate face on-line, la:
http://www.banaterra.eu/donation/index-donation.htm
După ce completați suma donată, apăsați pe butonul „Donează acum“ și veți fi redirecționați către site-ul securizat al companiei bucureștene PayU România.
Completați toate câmpurile solicitate. Dovada plății ne va fi trimisă imediat, cu tot cu adresa dvs. la care doriți să primiți cartea.
Cărțile vă vor fi trimise prin poștă în cel mult 48 de ore, fără cheltuieli din partea dvs.

Stan, Constantin-Tufan - Liviu Tempea, pianistul compozitor


 

Stan, Constantin-Tufan - Liviu Tempea, pianistul compozitorAdept al unei vieţi boeme, petrecute în anturajul unor selecte cercuri literare pe care le-a frecventat cu obstinaţie, societar al vestitului Cor Mitropolitan din Iaşi – aflat sub bagheta lui Gavriil Musicescu –, colaborator al lui D. G. Kiriac la Societatea Corală „Carmen” – la constituirea căreia şi-a adus aportul –, dirijor al Reuniunii Române de Muzică din Sibiu (unde a urmat unor iluştri predecesori – Gheorghe Dima şi Augustin Bena), medic militar pe frontul Primului Război Mondial, LIVIU TEMPEA (1870, Lugoj -1946, Cluj) şi-a risipit harul interpretativ pianistic în gratuite şi efemere efuziuni improvizatorice, dar şi indubitabila chemare componistică, în varii proiecte de mai mică amploare, cu un nesemnificativ ecou în epocă. După o viaţă dăruită muzicii, cu prea puţine satisfacţii personale, marcată de un nobil altruism, la apus de carieră (tardiv, la cincizeci de ani!), Tiberiu Brediceanu, amicul şi colaboratorul său din copilărie, i-a oferit, ca binemeritată răsplată, după Marea Unire, un post de profesor la catedra de pian a Conservatorului de Muzică şi Artă Dramatică din Cluj.

Stan, Constantin-Tufan - Victor Vlad Delamarina, acuarelist

 

Stan, Constantin-Tufan - Victor Vlad Delamarina, acuarelistAstăzi, Victor Vlad Delamarina, „cel dintâi maestru al acuarelei bănăţene” (potrivit aprecierii lui Aurel Cosma Junior), este perceput, de filologi, oameni de cultură, dar şi de majoritatea unui public larg cultivat, drept cel mai de seamă reprezentant al poeziei dialectale de la sfârşitul secolului al XIX-lea. Consacrat de aprecierile lui Titu Maiorescu (1898), apoi, mai târziu, prin includerea sa în Istoria literaturii române..., capodopera lui George Călinescu, beneficiind de o remarcabilă ediţie princeps a poemelor sale, în îngrijirea lui Valeriu Branişte (1902), marea sa vocaţie, artele plastice (grafica, pictura în ulei, dar mai cu seamă acuarela), domeniu căruia i-a consacrat o mare parte din travaliul său artistic – neputându-i însă dedica, din mărănte motive de ordin familial, întreaga sa energie (familia îi rezervase o carieră militară) –, a fost eclipsată, pe nedrept, trecând în plan secundar.

Băluțescu, Ramona - Parța, vechi și nou

 

Băluțescu, Ramona - Parța, vechi și nouDin trecerea ocazională, din ultimii ani, am putut constata că Parța e o comună dinamică, în care s-au întâmplat multe lucruri bune pentru locuitorii ei. Acum, la 10 ani de când a redevenit comună, locuitorii din Parța pot să privească în urmă și cumva să se regăsească în paginile inedite cum sunt cele din acest volum. Jurnalista Ramona Băluțescu a reușit să surprindă lucruri pe care cei obișnuiți cu a sta la țară nu le mai văd, pentru a se bucura sau mândri că le au, iar cei ce stau la oraș nu știu întotdeauna să le caute pentru a le aprecia.

Neagu, Vasile - Trasee turistice prin Reșița și împrejurimi

 

Neagu, Vasile - Trasee turistice prin Reșița și împrejurimi

În dorinţa de a realiza un ghid cât mai complet al municipiului de pe Bârzava, iată că „Trasee turistice prin Reşiţa şi împrejurimi” ajunge la a doua ediţie. Am revizuit şi adăugit partea scrisă, iar acolo unde a fost cazul, am revizuit partea grafică.
Am căutat la final cele mai bune soluţii pentru ca volumul să apară în condiţii de cea mai bună calitate, astfel că singurul aspect neplăcut rămâne tirajul extrem de redus, întrucât costurile publicării au fost suportate exclusiv de către autor.
 

Neagu, Vasile - Ghidul Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița

 

Neagu, Vasile - Ghidul Parcului Național Cheile Nerei-Beușnița

Volumul de faţă urmăreşte – în linii mari – structura primei ediţii, fiind ajustat pe alocuri, în funcţie de noile informaţii dobândite şi de ultimele realităţi din teren. 
Am îmbunătăţit calitatea informaţiei şi a exprimării, am îmbogăţit partea scrisă şi cea grafică. Am păstrat abordarea exhaustivă pe alocuri, astfel că s-a menţinut şi puternica tentă monografică, iar glosarul şi lista bibliografică s-au extins în mod firesc.
Ca şi la prima ediţie, nu am pregetat să reunesc în paginile ghidului, tot ceea ce cunosc despre Parcul Naţional Cheile Nerei-Beuşniţa, într-un mod cât mai plăcut, ispititor şi practic. Nădăjduiesc să fi reuşit, măcar într-o mică măsură.

Cernicova-Bucă, Mariana - Panorama Timișoarei și a județului Timiș în date (1989-2013)

 

Cernicova-Bucă, Mariana - Panorama Timișoarei și a județului Timiș în date (1989-2013)„Cu vreo decenii în urmă am avut norocul și rara ocazie de a fi beneficiarul unei burse academice într-o selectă universitate din America. Consultând acolo, cu acces liber la raft, fondurile în adevăr abundente despre Europa Centrală și Banat, mi s-a întipărit un sentiment straniu, de depozit în afara timpului, despre o lume păstrată în tiparele ei culturale de extremă diversitate, plurilingvă și bogată în exprimarea specificităților identitare; o vreme și o cultură, undeva în afara spațiului ei și cumva la capătul celălalt al lumii. O lume a noastră, înmagazinată prin cultură, foarte bine și convingător conservată, iată, într-un orășel de provincie americană, în Illinois. (Nevoia de identitate - Miodrag Ilin)“

Buruleanu, Dan N. - Județul Timiș County

 

Dan N. Buruleanu - Județul Timiș CountyDan N. Buruleanu

Județul Timiș County

Ediție bilingvă româno-engleză

Editura Solness, Timișoara, 2013

Albumul se poate cumpăra de la Banat Souvenir (str. Lucian Blaga) și la librăriile Eminescu și Esotera din Timișoara.

Jancsó Árpád – Clisura Dunării în gravuri din secolul al XVIII-lea

 

Jancsó Árpád – Clisura Dunării în gravuri din secolul al XVIII-lea„Atras, ca fiecare dintre noi, de farmecul acestor locuri, autorul a abordat tema reprezentărilor grafice ale Clisurii Dunării cu profesionalism, ca o cercetare metodică. Fiecare din planuri și gravuri are o prezentare succintă, bine documentată și utilă ca instrument de lucru pentru specialiștii care vor aborda în viitor domeniul secolului al XVIII-lea, dar și pentru publicul larg interesat de modul cum aceste situri istorice arătau în epoca lor de glorie.“

Dan Leopold Ciubotaru

director al Muzeului Banatului Timișoara

Stan, Constantin-Tufan - Vasile Ijac - părintele simfonismului bănățean

 

Constantin-Tufan Stan - Vasile Ijac, părintele simfonismului bănățeanConstantin-Tufan Stan

Vasile Ijac - părintele simfonismului bănățean

Editura Eurostampa, Timișoara, 2013

 

 

 

Căliman Ion, Stoian Adela - Cercetări folclorice în Banatul de nord-est

 

Căliman Ion, Adela Stoian - Cercetări folclorice în Banatul de nord-estIon Căliman, Adela Stoian

Cercetări folclorice în Banatul de nord-est

 

Editura Nagard, Lugoj, 2012

Căliman Ion, Ghera Ion - Ștefan Pătruț, cărturarul de obște

 

Căliman Ion, Ghera Ion - Ștefan Pătruț, cărturarul de obște Ion Căliman, Ion Ghera

Ștefan Pătruț, cărturarul de obște

 

Editura Nagard, Lugoj, 2013

Scriitorii și Internetul

...

Micea Pora

"Legătura  mea  cu  internetul, admitând  că  sunt  şi  scriitor, este  în  primul  rând  una  de  necesitate. Nu  aş  putea  fără  acest  mecanism  extraordinar  să  întreţin  legături  rapide, constante, cu  prieteni, reviste, tot  felul  de  bârfitori,  unii  chiar  cu  haz, să  fiu  cât  de  cât  la  curent  cu  ce  se  mai  scrie,  se  mai  spune,  cu  prioritate  în  lumea  literară. 

Dan Florița-SeracinApariţia internetului, a celui mai important nou mijloc de comunicare, a revoluţionat literalmente într-un timp extrem de scurt lumea. Scriitorimea s-a dorit curând implicată în fenomen, sedusă de facilitatea inimaginabilă, până mai deunăzi, a răspândirii literaturii.
Ion Pachia-TatomirescuO mulţime de „unghiuri de fugă“ înrăzărit-semantică este de aşteptat a se releva dinspre binomul tradiţional („clasic“ / „postmodernist“) – modern („modernist“, „avangardist“ „transmodernist“ etc.), desigur, prin binevenita „anchetă“ despre relaţia Scriitor-Internet...
Cristian ContrașÎntr-o bună dimineață, când poetul orășelului nostru se trezi în patul lui, după o noapte de vise zbuciumate, își dădu seama că lumea din jurul lui s-a schimbat. Când a ajuns la ziarul de mic tiraj la care lucra, directorul l-a chemat în biroul lui și i-a spus că nu mai are nevoie de el. 
Liliana ArdeleanMă întrebaţi despre relaţia mea cu internetul. Poate cel mai adecvat răspuns este faptul că am fost pentru o vreme directorul editorial pentru România al editurii on-line Globus, din S.U.A.  De la bun început am considerat că internetul poate constitui o poartă de relansare a literaturii, în special către tineri.
Constantin-Tufan StanConstantin-Tufan Stan - Internetul, una dintre minunile tehnologiei informaţionale contemporane, a devenit un instrument de lucru indispensabil pentru orice cercetător care se respectă, invitând la fascinante incursiuni în spaţiul bibliotecilor virtuale. 
Constanța MarcuConstanța Marcu - Anul 2003 a fost anul în care am început să  descopăr (cu multă insistenţă şi răbdare, ce-i drept) binefacerile uimitoare ale lumii virtuale. Începusem să lucrez la Acoperământul (Jurnalul închipuit al Mariei de Mangop), Editura Augusta Artpress, 2004.
Eugen DorcescuEugen Dorcescu - Cu mulţi ani în urmă, prin 2000, cred, Duşan Baiski m-a anunţat că, într-un impuls de gentileţe colegială, postase pe Internet una din cărţile mele – Pildele în versuri (Editura Marineasa, 1998).
Ion Marin Almăjan

Etnografie

Vizitatori Banaterra

Display Pagerank